Hromadná autorizace plateb v Mobilní bance Business

Pokud potřebujete v mobilním bankovnictví Mobilní banka Business potvrdit více plateb najednou, které jste zadali vy nebo vaši zmocněnci v internetové bankovnictví, upozorníme vás při výběru subjektu, že máte příkazy k autorizaci.

Na hlavní obrazovce s přehledem účtů vyberte položku Autorizovat.

Příkazy k autorizaci

Kliknutím do rámečku před platbou můžete vybrat jen některé platby, které chcete hromadně autorizovat, nebo můžete označit všechny platby k následné autorizaci (jednoduše přes tlačítko Označit všechny platby).

Autorizace příkazů

Pro úspěšnou autorizaci vybraných plateb klikněte na tlačítko Autorizovat a následně potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a vaše platby jsou zadané.

Po potvrzení najdete takto zadané platby, i již dříve zadané nebo zaúčtované platby, po kliknutí na účet v horní části obrazovky mobilu na záložce Zadané.

Zadané příkazy

Poradíme vám