Jak importovat dávku příkazů v internetovém bankovnictví MojeBanka Business

Jak importovat dávku příkazů v MojeBanka Business

  1. Přihlaste se do internetového bankovnictví MojeBanka Business.
  2. V nabídce Hlavní menu si rozklikněte záložku Dávkové příkazy a zvolte položku Odeslání dávky do banky, která slouží pro import dávky příkazů k úhradě (plateb), ale i příkazů k inkasu (inkas), ať už odděleně nebo dohromady.
  3. Po kliknutí na položku Odeslání dávky do banky se vám otevře formulář pro nahrání předpřipraveného souboru s příkazy z vašeho účetního systému. Vyberte formát souboru, ve kterém dávku s příkazy nahráváte, pojmenujte si ho unikátně v poli Název dávky, vyberte Režim zpracování (doporučujeme zvolit režim Online, který vám zajistí rychlejší zpracování příkazů během dne, s možností jejich opakovaného zpracování při nedostatku prostředků na účtu).
  4. Klikněte na tlačítko Podpis a odeslání a následně potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou).
  5. Hotovo – váš soubor s příkazy je zadaný.
Import dávky

Import dávky v korunách i cizí měně "Best KB"

  1. Při importu dávky příkazů ve formátu BEST KB můžete v jedné dávce příkazů importovat dohromady jak tuzemské příkazy k úhradě (v korunách i v cizí měně – pouze mezi účty v rámci KB, s konverzí i bez), tak i tuzemské příkazy k inkasu nebo dohromady SEPA platby a zahraniční platby. Ve formátu Kompatibilní média můžete importovat společně tuzemské příkazy k úhradě i tuzemské příkazy k inkasu (avšak pouze v korunách), nelze importovat SEPA platby a zahraniční platby. Ve formátu XML můžete importovat samostatně tuzemské příkazy k úhradě (v korunách i v cizí měně – pouze mezi účty v rámci KB, s konverzí i bez), tuzemské příkazy k inkasu (v korunách i v cizí měně – pouze mezi účty v rámci KB, v obou případech jen bez konverze), příkazy k zahraniční platbě, příkazy k SEPA platbě a příkazy k SEPA inkasu (máte-li na jejich vysílání s Komerční bankou podepsanou smlouvu).
  2. Pokud potřebujete zadat ze svého účtu více dávek příkazů najednou, můžete si je po nahrání na formuláři Odeslání dávky do banky přes tlačítko Uložit k autorizaci uložit k následnému hromadnému potvrzení / autorizaci). Přes MojeBanka Business můžete v rámci jednoho obchodního dne zadat maximálně 400 příkazů za všechna svoje čísla účtů za den, bez ohledu na zvolený režim zpracování.
  3. Hromadnou autorizaci dávky příkazů provedete v nabídce Hlavní menu na záložce Dávkové příkazy po zvolení položky Dávky k autorizaci. Zde vyberete kliknutím do rámečku před souborem s příkazy jen některé soubory příkazů, které chcete hromadně autorizovat, nebo všechny soubory příkazů k následné autorizaci (jednoduše přes tlačítko Označit vše).

Veškeré dokumenty, formáty příkazů ve formátu xml a pod. ke stažení >>

Import dávky

4. Pro úspěšnou autorizaci vybraných souborů s příkazy klikněte na tlačítko Autorizovat vybrané a následně potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a vaše soubory příkazů jsou zadané.

5. Importované soubory s příkazy najdete v nabídce Hlavní menu na záložce Dávkové příkazy po zvolení položky Přehled dávek, kde po zvolení konkrétního souboru s příkazy naleznete celkový počet příkazů v dávce a sumu částky.

Import dávky

6. Můžete si prohlédnout i detail zadaných příkazů po kliknutí na Identifikátor dávky, kdy se dostanete na „Sumář dávky“ a následně pro detail jednotlivých příkazů v dávce klikněte na „ID dávky“.

Import dávky
Import dávky

Poradíme vám