Jak nastavit disponenta (osobu zmocněnou) v internetovém bankovnictví MojeBanka

Přečtěte si, jak nastavit nového disponenta k vašemu účtu, jak zobrazit stávající disponenty a jaké jsou možnosti přidání přístupů a rolí daného disponenta.

1. Přihlaste se do internetového bankovnictví

Přihlaste se do internetového bankovnictví MojeBanka, tak jak jste zvyklí, např. KB Klíčem nebo jinou metodou.

2. Přejděte do Nastavení

Klikněte na položku Nastavení. Je označena ikonou ozubeného kolečka a najdete ji v pravém horním rohu vašeho bankovnictví. Ve druhém sloupci zobrazené nabídky vyberte položku Nastavení přístupu.

Nastavení disponenta

3. Přidejte disponenta

V okně Nastavení přístupů uživatelů tohoto subjektu uvidíte seznam přidaných zmocněných osob (disponentů). Pokud ještě žádného disponenta k účtu nastaveného nemáte, bude  tabulka prázdná.

Pro přidání disponenta (zmocněné osoby) klikněte na červené tlačítko Přidat zmocněnou osobu. 

Přidat zmocněnou osobu

4. Vyplňte údaje o disponentovi

Po kliknutí na tlačítko Přidat zmocněnou osobu se vám zobrazí obrazovka s políčkem pro vložení identifikátoru zmocněné osoby.

Je potřeba uvést rodné číslo nebo identifikační číslo vašeho disponenta, případně u cizinců, pokud nemají rodné číslo, uveďte ID klienta KB.

Upozornění: Rodné číslo je nutné uvést ve formátu s lomítkem, tj. 000000/0000

Po zadání rodného nebo identifikačního čísla se vám v druhém řádku pod políčkem zobrazí jméno nebo název uživatele, kterého jste přidali. Pokud tento údaj souhlasí, klikněte na tlačítko Přidat zmocněnou osobu a disponent k vašemu účtu je přidán.

Přidání disponenta

5. Nastavte autorizační role a přístupy

Tato obrazovka slouží k nastavení tzv. autorizační role a přístupů uživatele ke službám a účtům v přímém bankovnictví.

V horní částí této obrazovky jsou zobrazené údaje o uživateli, tedy nově přidané zmocněné osoby, a údaje o majiteli včetně limitů subjektu (tento limit je celková částka v CZK, kterou lze v rámci jednoho Obchodního dne převést ze všech obsluhovaných účtů majitele přes aplikace přímého bankovnictví).

Pro platby v cizích měnách je pro přepočet na limit v CZK použit kurz KB střed

Příkazy, které jsou prováděny v rámci účtů jednoho majitele (tzv. mezi vlastními účty), tento limit neovlivňují.

Změny v nastavení rolí disponentů 

Změny v nastavení rolí a přístupů mohou podepsat pouze uživatelé s právem on-line administrace. Osoba, která má toto právo může jiné zmocněné osobě nastavovat role a autorizovat přístupy u jiných zmocněných osob, nikoli majiteli.

Práce s dokumenty dává právo nahlížet na smluvní dokumenty klienta a podepisovat je.

Autorizační role

Pokud jste sjednali dodatečnou službu přímého bankovnictví pro Vícenásobné a Víceúrovňové autorizace, tak máte několik možnosti nastavení role disponenta:

  • Standardní uživatel - uživatel může autorizovat pouze sám, nemůže autorizovat v rámci vícenásobné nebo víceúrovňové autorizace,
  • Autorizátor A – uživatel může autorizovat sám a v rámci vícenásobné autorizace,
  • Autorizátor B – uživatel může autorizovat sám a v rámci víceúrovňové autorizace.


Vícenásobná autorizace 

Umožňuje stanovit počet osob, jejichž autorizace je potřeba pro odeslání platebního příkazu v případě, kdy odesílající uživatel má limit k účtu nižší, než je částka platebního příkazu. Pokud máte zadánu vícenásobnou autorizaci, musí existovat dostatečný počet (minimálně shodný se zadaným počtem podpisů) autorizátorů typu A.
Příklad: Ve firmě jsou 3 účetní s rolí autorizátor A. Pro autorizaci dané částky bude potřeba podpisy 3 autorizátorů A. Účetní tedy zadá platbu (příkaz k úhradě) a autorizuje ho, druhé a třetí účetní přijde pokyn k autorizaci této platby. Po podepsání (autorizaci platby) všemi 3 osobami bude tato platba (transakce) provedena.  

Víceúrovňová autorizace

Pokud pro provedení platby musí existovat alespoň jeden autorizátor typu A a autorizátor typu B.
Příklad: Ve firmě jsou 3 účetní s rolí autorizátor A, ale pro provedení platby bude vždy potřeba alespoň jeden podpis autorizátora B (například ředitele).

Majitel je vždy standardním uživatelem a nelze mu určit jinou roli ani v případě zadané Vícenásobné autorizace, jelikož je omezen pouze limitem subjektu.
Pokud má majitel účtu sjednané platby FX, tak muže nastavit disponentovi právo na Platby s indiv. FX.

Vpravo na této stránce najdete Obsluhované služby, tedy seznam služeb přímého bankovnictví, kde pro každou službu, která je aktivní, lze uživateli povolit nebo zakázat přístup. Disponent musí mít vybrán alespoň jedenu službu přímého bankovnictví.

Na detailu Nastavení přístupu najdete seznam všech účtů daného subjektu. Ke každému účtu můžete nastavit právo a limit zmocněné osoby v různé úrovni:

  • Bez přístupu – daný účet se vůbec neobjeví v internetovém bankovnictví disponenta.
  • S limitem – zmocněná osoba má právo disponovat s penězi na účtu o výše nastaveného limitu. V případě překročení limitu, se platba neodešle, nezmizí a uloží se k vaší autorizaci.
  • Neomezený – limit disponenta k účtu je omezen pouze celkovým limitem majitele.

Až nastavíte zmocněné osobě všechna práva a přístupy, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Nastavení disponenta

6. Podepište a odešlete

Na této obrazovce se vám zobrazí přehled všech nastavených práv a přístupů pro disponenty (zmocněné osoby), které si před potvrzením zkontrolujte. 

Následně klikněte na tlačítko Podepsat a odeslat ke zpracování.

Po kliknutí na tlačítko autorizujete nastavení zmocněné osoby KB Klíčem nebo jinou metodou, kterou v bankovnictví běžně používáte.

Autorizace

7. Máte hotovo

Pokud se vám zobrazí potvrzovací obrazovka, váš požadavek jsme přijali ke zpracování a máte hotovo. Nová zmocněná osoba je přidána a lze ji najít podle návodu popsaného v kroku 2.  

Požadavek přidání disponenta

Poradíme vám