Jak zadat povolení inkasa v internetovém bankovnictví MojeBanka Business

1. Přihlaste se do internetového bankovnictví MojeBanka Business.

2. V nabídce Hlavní menu si rozklikněte záložku Inkaso a zvolte položku Zřízení povolení inkasa. Vyplnit formulář je snadné, povolení inkasa vyřídíte za pár minut.

3. Po kliknutí na položku Zřízení povolení inkasa se vám otevře formulář pro vyplnění Povolení inkasa. Teď máte 2 možnosti. Buď ručně vyplníte potřebná pole (povinná pole mají svůj název tučně) nebo k vyplnění použijete QR kód, který přetáhnete do spodní části okna nebo otevřete a nahrajete ze svého počítače, kde máte dokument s QR kódem uložený.

Povolení inkasa

4. Po vyplnění potřebných údajů klikněte na tlačítko Podpis a odeslání a následně potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a vaše povolení inkasa je nastavené.

5. Pokud potřebujete zadat ze svého účtu více povolení inkasa najednou, můžete si je po vyplnění údajů na formuláři Povolení inkasa přes tlačítko Uložit k autorizaci uložit k následnému hromadnému potvrzení / autorizaci.

6. Hromadnou autorizaci povolení inkasa provedete v nabídce Hlavní menu na záložce Inkaso po zvolení položky Povolení inkas k autorizaci. Zde vyberete kliknutím do rámečku před povolením inkasa buď jen ta povolení inkasa, které chcete hromadně autorizovat, nebo můžete najednou vybrat všechna povolení inkasa  přes tlačítko Označit vše.

Povolení inkasa

7. Pro úspěšnou autorizaci vybraných povolení inkasa klikněte na tlačítko Autorizovat vybrané, potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a vaše povolení inkasa jsou zadané.

8. Po potvrzení najdete takto založená povolení inkasa, i již dříve nastavená povolení inkasa, v nabídce Hlavní menu na záložce Inkaso po zvolení položky Přehled povolených inkas.

Povolení inkasa

Poradíme vám