Jak získat potvrzení o platbě v Mobilní bance

Pokud potřebujete někomu poslat potvrzení o provedení platby (ať už odchozí nebo příchozí), například u platby odepsané z vašeho účtu jejímu příjemci nebo úřadům, můžete si potvrzení o provedení platby sami stáhnout z Mobilní banky. Potvrzení obsahuje informace o provedené platbě, jako jsou povinné údaje o čísle účtu, částce, měně a stavu platby, tak i doplňující informace, např. variabilní symbol, zprávu pro příjemce a samozřejmě datum, kdy byla platba provedena.

Elektronické potvrzení je plnohodnotnou náhradou papírového potvrzení. Pokud budete přesto potřebovat papírové potvrzení, rádi vám ho vystavíme na pobočce.

Jak získat potvrzení o platbě krok za krokem

Přihlaste se do Mobilní banky, tak jak jste běžně zvyklí (heslem, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje).

1. Otevřete detail účtu

Na domovské stránce, kterou vidíte po přihlášení, otevřete detail účtu, ze kterého jste platbu, ke které potřebujete potvrzení, posílali. Na detail účtu se dostanete kliknutím na účet nebo na šipkou na pravé straně (na obrázku označena červeným orámováním).

Výběr účtu

2. Vyberte platbu

Vyberte platbu, ke které potřebujete potvrzení získat a klikněte na ni. Na obrázku je příklad konkrétní platby vyznačený červenou šipkou.

Výběr platby

3. Sdílejte potvrzení o platbě

Na detailu platby klikněte na položku Sdílet s ikonou PDF. Po kliknutí se na vašem telefonu zobrazí standardní nabídka, ze které si vyberete, co chcete se souborem udělat. Můžete ho otevřít, nebo rovnou odeslat příjemci e-mailem, SMS nebo třeba přes Messenger.

Sdílení

Jak potvrzení vypadá

Potvrzení o provedené platbě v digitálním formátu (platba provedená online):

Potvrzení o platbě