Neplatné Kč bankovky a jejich výměna

30. 6. 2022 končí platnost vybraných bankovek z let 1995–1999. Můžete je nadále vkládat na účet nebo vyměnit na pobočce

Co dělat s neplatnými bankovkami

Dne 30. 6. 2022 končí platnost vybraných bankovek (vydaných do oběhu v letech 1995–1999) s úzkým stříbrným ochranných proužkem (vyjma bankovek v hodnotě 5000 Kč, které zůstávají v platnosti v obou vzorech vydaných v roce 1999 a 2009).

Protože Komerční banka odvádí hotovost přímo do ČNB, můžete jako naši klienti neplatné bankovky i nadále vkládat prostřednictvím široké sítě bankomatů nebo uzavřených obalů či nočních trezorů.

Neplatné bankovky můžete také vyměnit na našich pobočkách s pokladnou do 30. 6. 2024.

Po 1. 7. 2024 budou vyměňovat neplatné bankovky jen pobočky ČNB.

Výměna na pobočce

Neplatné bankovky můžete vyměnit na našich pobočkách s pokladní službou.

Do celkového objemu 100 000 Kč:

  • Výměna se provádí hned, ale pouze v bankovkách, které jsou aktuálně k dispozici – nemusíte dostat zpět bankovky ve stejné skladbě, jakou vyměňujete.
  • Výměna neplatných roztříděných bankovek nad 100 kusů jedné nominální hodnoty je zdarma.
  • Pokud nemáte neplatné bankovky roztříděné, může být výměna zpoplatněna.

 
V celkovém objemu nad 100 000 Kč, nebo v  konkrétním složení bankovek, které pobočka nemá ihned k dispozici: 

  • V souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami KB je potřeba vždy hotovost požadovanou pro výměnu objednat aspoň 2 pracovní dny předem – přímo nebo telefonicky na nejbližší pobočce KB s pokladní službou.


Výměna částky převyšující 15 000 EUR / ekvivalent v CZK:

Z důvodu dodržení legislativních požadavků je navíc povinnost doložit dokument o původu finančních prostředků předkládaných k výměně (např. výběrní lístek, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce apod.).