• Cestovní pojištění

  Cestovní pojištění pokryje případné léčebné výlohy na cestách a poskytne servis asistenční služby.

Individuální

Pro každou cestu s maximálním plněním.

Ke kartám

Pro časté cestování za hranice.

100% plnění

Nezbytné léčebné výlohy jsou plně hrazeny až do výše limitu.

15% sleva

Sjednejte snadno on-line.

Sjednat

Proč KB?

Zvolte si typ pojištění

Vhodné pojištění dle typu cesty u nás najde obchodník i horolezec.

Vyberte si připojištění

K cestovnímu pojištění si můžete vybrat z řady připojištění.

Využijte slevy

Pro skupiny či firmy lze získat zajímavé slevy.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Sjednejte si službu on-line

on-line

Sjednejte si službu online přímo v aplikaci MojeBanka.

MojeBanka

Individuální cestovní pojištění

 • jedná se soukromé pojištění osob na cestách do zahraničí i po České republice
 • k základnímu pojištění nezbytných léčebných výloh v zahraničí (včetně nákladů na léky či převoz klienta) lze doobjednat řadu připojištění (úrazové, odpovědnosti za škodu, zavazadel, storna zájezdu)
 • součástí pojištění jsou i rozsáhlé asistenční služby dostupné 24 hodin denně po celý rok v českém jazyce kdekoli na světě
 • pojištění si můžete dle typu cesty sjednat ve 3 variantách: turistické, pracovní a sportovní
 • pojištění na jednu cestu je k dispozici ve 3 variantách podle délky trvání cesty: a) do 90 dní, b) 91 – 180 dní, c) 181 – 366 dní
 • lze uzavřít také pojištění na opakované cesty po dobu jednoho roku, a to ve formě: a) firemní přenosné pojištění pro 1 osobu, b) osobní nepřenosné pojištění pro 1 osobu, c) pojištění pro 2 osoby
 • k dispozici máte 2 limitní třídy pojistného: třídu A s limitem 3 000 000 Kč a třídu B s limitem 5 000 000 Kč
 • výše pojistného se vedle typu cesty a limitní třídy odvíjí také od destinace, do které cestujete – pro území Evropy (včetně ostrovů ve Středozemním moři a Kanárských ostrovů, Izraele, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka) platí výhodnější cenové podmínky než pro zbytek světa

Jaké druhy připojištění si můžete objednat

Úrazové připojištění

 • předmětem pojištění je úraz vzniklý při cestě a pobytu zahraničí/ČR.

Klikněte na tabulku s limity pojistného a denní sazbu pojistného.

Limity pojistného plnění (v Kč) v případě úrazového připojištění

V případě úrazu bude poskytnuto plnění dle zvolené limitní třídy a věku pojištěné osoby.

Věk pojištěného Limitní třída A Limitní třída B
do 17 let od 18 let do 17 let od 18 let
Trvalé následky úrazu 100 000 200 000 200 000 400 000
Úmrtí následkem úrazu 20 000 100 000 40 000 200 000
Poškození úrazem 20 000 20 000 40 000 40 000
Pojistné

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, věku pojištěného a zvolené limitní třídě.

Limitní třída Věk Turistický Pracovní Sportovní
A 0–17 3 6 6
18–69 5 10 10
70 a více 5 - -
B 0–17 6 12 12
18–69 10 20 20
70 a více 10 - -

Připojištění odpovědnosti za škodu

 • z toho připojištění jsou proplaceny případné škody, které pojištěný neúmyslně způsobí v zahraničí třetí osobě, a to jak hmotné škody, tak i škody na zdraví

Limity pojistného plnění

 • škody na zdraví: 3 000 000 Kč
 • škody na věci: 1 000 000 Kč
 • škody finanční: 500 000 Kč

Prostudujte si tabulku s denní sazbou pojistného.

Pojistné pro připojištění odpovědnosti za škodu

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty a věku pojištěného.

Věk / Oblast Turistický Pracovní Sportovní
E, T S E, T S E, T S
0–17 2 3 2 3 2 3
18–69 3 4 5 6 5 6
70 a více 4 5 - - - -
0–17 (cestující samo) 3 4 5 6 5 6

Připojištění cestovních zavazadel

 • poskytuje krytí škody vzniklé při ztrátě či odcizení zavazadla v místě pobytu i během cesty.

Limity pojistného plnění

 • za jednu pojistnou událost: 15 000 Kč
 • za jednu pojištěnou věc: 10 000 Kč
 • spoluúčast pojištěného je vždy 500 Kč

Prostudujte si tabulku s denní sazbou pojistného.

Pojistné pro připojištění cestovních zavazadel

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty a věku pojištěného.

Věk Turistický Pracovní Sportovní
0–17 3 3 3
18–69 5 8 8
70 a více 5 - -
0–17 (cestující samo) 5 8 8

Připojištění storna zájezdu

 • pro případ nenastoupení zájezdu s cestovní kanceláří ze závažných důvodů (např. pro nemoc)
 • návrat 80 % stornovacích poplatků, které musel pojištěný zaplatit
 • výše pojistného činí 2,5 % z celkové ceny zájezdu
 • limit pojistného plnění na jednu osobu je 12 500 Kč pro oblast Evropa
 • limit pojistného plnění na jednu osobu je 25 000 Kč pro oblast Svět

Cestovní pojištění ke kartám KB

 1. Cestovní pojištění ke kreditní kartě VIVA – více informací zde
 2. Nadstandardní cestovní pojištění ke Zlaté kartě – více informací zde
 3. Cestovní pojištění EASY k platebním kartám
 • pojištěný je držitel karty a všechny jeho nezaopatřené děti do 21 let věku
 • děti jsou pojištěny v případě, že cestují spolu s držitelem karty

Přehled pojistných nebezpečí, limitů pojistného plnění, pojistných částek a souvisejících asistenčních služeb

(v Kč) Držitel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 500 000 1 500 000
Lékařský převoz a repatriace 1 500 000 1 500 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000 1 000 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 500 000 500 000

Co vše je zahrnuto v asistenční službě

 • k dispozici nepřetržitě – v kteroukoli denní či noční hodinu, každý den v roce
 • v českém jazyce
 • rozsáhlá síť poboček po celém světě
 • asistenční společnost poskytuje následující služby:
  • doporučí vhodné zdravotnické zařízení, případně zorganizuje návštěvu lékaře u pojištěného
  • zařídí převoz pojištěného do nemocnice
  • v případě hospitalizace převezme veškeré starosti s úhradou nákladů
  • udržuje kontakt s pojištěným i s osobami na pojištěném závislými (např. s dětmi)
  • lékařský tým asistenční společnosti zůstává ve spojení s lékaři, kteří poskytují pojištěnému péči
  • v případě potřeby zorganizuje převoz ze zahraničí do nemocnice v ČR, a to včetně lékařského doprovodu
  • zašle léky nebo zdravotnický materiál, který není místně dostupný
  • v případě úmrtí zabezpečí převoz tělesných ostatků pojištěného do vlasti

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail