• Přehled jednotlivých nákladových složek celkového poplatku za zúčtování transakcí

Přehled jednotlivých nákladových složek celkového poplatku za zúčtování transakcí

Z čeho se skládá poplatek za transakce?

Účelem níže uvedené tabulky je s ohledem na požadavky Nařízení EU č. 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce poskytnout Vám bližší informace o výši jednotlivých nákladových složek celkového poplatku za zúčtování transakcí:

  1. mezibankovní poplatky (IF - Interchange fees) jsou uvedeny v tabulce v procentuálním rozpětí, a to s ohledem na vysoké množství parametrů, na nichž je výsledný poplatek IF závislý (např. způsobu použití karty na terminálu, zabezpečení transakce, autorizace, měně zúčtování transakce) a omezení dané u některých transakcí Nařízením EU
  2. poplatky karetních společností jsou uvedeny v tabulce ve dvou procentních hodnotách, které jsou výsledkem zprůměrování vysokého množství různých sazeb dle dlouhodobého používání jednotlivých typů karet
  3. náklady a marže provozovatele – jsou výsledkem rozdílu mezi celkovou cenou a výší mezibankovních poplatků a výší poplatků karetních společností, a proto nejsou uvedeny v tabulce

Veškeré sazby mezibankovních poplatků i poplatků karetních společností jsou zcela mimo kontrolu Komerční banky a stanovují je karetní společnosti. V případě nejrozšířenějších platebních karet – osobních kreditních a debetních karet vydaných v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) - je výše těchto sazeb regulována Nařízením EU číslo 2015/751. Z pohledu obchodníka je ale důležité, že změna jednotlivých nákladových složek na celkový poplatek nemá vliv, protože celkový poplatek je upraven ve smlouvě o přijímání platebních karet a může být měněn pouze dohodou KB a obchodníka.

Tabulky

Detailnější informace o výši mezibankovních poplatků a poplatcích karetních společností získáte přímo na stránkách karetních společností www.visaeurope.com a www.mastercard.com.