KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA

Detail transparentního účtu

Majitel účtu:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Číslo účtu: 123-1640370207/0100
Měna: CZK
IBAN: CZ73 0100 0001 2316 4037 0207
SWIFT: KOMBCZPP