MLADÍ KONZERVATIVCI Z.S.

Detail transparentního účtu

Majitel účtu:
MLADÍ KONZERVATIVCI Z.S.
[03100_S_79065658.pdf] (../rest/437924040/frs/file-list/b740a8d9-60ee-4f9d-8f9f-86519d15a96f?s=664605&draftMode=true)
Číslo účtu: 123-8868380227/0100
Měna: CZK
IBAN: CZ88 0100 0001 2388 6838 0227
SWIFT: KOMBCZPP