SPOLEK NA SVOBODNÉ, Z.S.

Detail transparentního účtu

Majitel účtu:
SPOLEK NA SVOBODNÉ, Z.S.
Spolek zajišťuje dodávku pitné vody od vodáren do zahrádkářské kolonie.
Číslo účtu: 131-2491210297/0100
Měna: CZK
IBAN: CZ98 0100 0001 3124 9121 0297
SWIFT: KOMBCZPP