Transparentní účet

Název: KOČIČÍ ÚTULEK ALFONZ UMONÍN, Z.S. | Číslo: 115-1472150247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 - 4 000,00 CZK 7313721590 / 8 / — ČEZ PRODEJ, A.S. (7770227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Záloha ČEZ 3,4 měs
24. 4. 2018 8 000,00 CZK 243 / — / — METALCOM KUTNÁ HORA AKCIOVÁ SP (9314330257/100)
KOCICI UTULEK ALFONZ UMONIN
Z CK-0000009314330257
23. 4. 2018 - 2 270,00 CZK 36970 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 4. 2018 - 471,00 CZK 37440 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 4. 2018 - 1 632,00 CZK 37070 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU