Transparentní účet

Název: KOČIČÍ ÚTULEK ALFONZ UMONÍN, Z.S. | Číslo: 115-1472150247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 500,00 CZK — / — / — MORAVCOVA LENKA (216397393/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 9. 2018 - 224,00 CZK 214917 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
krmení
17. 9. 2018 - 1 312,00 CZK 214817 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
krmení
17. 9. 2018 - 1 001,00 CZK 207817 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
krmení
17. 9. 2018 - 1 984,00 CZK 206817 / — / — (273886652/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
krmení