Transparentní účet

Název: Krajský svaz juda JMK | Číslo: 107-2692600267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
20. 5. 2019 - 1 200,00 CZK — / — / 9999999999 ŠPIČKA PETR (27-6655990217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
refundace Borovinka
20. 5. 2019 - 1 200,00 CZK — / — / 9999999999 (164284396/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
refundace Borovinka
6. 5. 2019 - 1 200,00 CZK 734370468 / — / — (1012678358/6100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
refundace-zranění Matyáš Vykoupil-Borovinka 2019
2. 5. 2019 2 500,00 CZK 132019 / — / — SPORTOVNÍ KLUB JIHLAVA, Z.S. (19130681/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU