Transparentní účet

Název: Loutka Forever | Číslo: 115-7975070297/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 - 7 245,00 CZK — / — / — (248209625/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pohřební ústav
15. 11. 2018 - 14 606,00 CZK — / — / — (248209625/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pohřební ústav
15. 11. 2018 - 3 306,81 CZK — / — / — (248209625/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Letenka pro Dimitriho from Amsterdam
15. 11. 2018 - 3 448,00 CZK — / — / — (248209625/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Ubytování pro Dimtriho from Amsterdam - Hotel Angelo
15. 11. 2018 - 11 943,00 CZK 1810720 / 308 / — (166053348/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Platba za výrobu odměny - sbírka na HITHITu: Limitovaná edice plakátu; B1, 4/0, 240 g papír