Transparentní účet

Název: Loutka Forever | Číslo: 115-7975070297/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 9. 2018 - 14 408,00 CZK — / — / — (2910511001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Karel Šilhan proplacení přímých nákladů na rozloučení s Michalem - Dj Loutka