Transparentní účet

Název: Město Teplá | Číslo: 9005-0004120341/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 9,22 CZK 13401 / 558 / — IS Pospíšil (4211213995/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SPLATKA 01 2019 POSPISIL VIT MESTO TEPLA
15. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 20950052 / 308 / 1901000122 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. (43-7801160217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZF 1901000122/zal.el.Masar.nam.5
15. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 20950001 / 308 / 1901000141 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. (43-7801160217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZF 1901000141/zal.el.Poutnov 28
15. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 20950016 / 308 / 1901000156 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. (43-7801160217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZF 1901000156/zal.el.Cihana
15. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 20950026 / 308 / 1901000154 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. (43-7801160217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZF 1901000154/zal.el. Jankovice