Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 328751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 5. 2019 745,74 CZK 8910980358 / 558 / 3601414823 INNOGY ENERGIE (19-5191730227/100)
INNOGY ENERGIE, S.R.
MESTO ZDAR NAD SAZAV
DOC. ENER 154 2019 . 180000140 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU
24. 5. 2019 - 347 000,00 CZK 5331 / — / — KULTURA ŽĎÁR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA (43-6358680247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Kultura - prispevek na provoz 05_2019
24. 5. 2019 - 679 600,00 CZK 5331 / — / — KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY (9437751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Knihovna - prispevek na provoz 05_2019
24. 5. 2019 - 2 541 858,00 CZK 1900111 / — / — MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ L (6015-0000328751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pozastavka-staveb.prace-Revitalizace sport.zony
23. 5. 2019 196,00 CZK 2042019 / — / — MESTO ZDAR NAD SAZAV (287291764/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Inkluze v ZR - cestovni prikaz - Mgr.Koktava