Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 328751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 9. 2018 - 605,00 CZK 218180 / — / — GRAFIES LINE S.R.O. (5233680257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Cedule 'Mesto ZR - Klafar'
20. 9. 2018 10 000 000,00 CZK 212102009 / 918 / — MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ L (19-0000328751/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
prevod na vydaje
20. 9. 2018 - 6 485,60 CZK 805233 / — / — KWESTO, S.R.O. (3638600287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Budova Meu - regalove boxy
20. 9. 2018 - 157 234,00 CZK 5331 / 918 / — SOCIÁLNÍ SLUŽBY (20839751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Najem nebytovych prostor a pozemku
20. 9. 2018 - 239 817,00 CZK 2018061 / — / — STAKO VYSOČINA S.R.O. (107-9730270257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Oprava - schodiste ul. Zizkova k 2. ZS