Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 328751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 11. 2018 2 631,00 CZK 1218183435 / 308 / 1404002290 Pražská plynárenská, (35-0003600132/800)
PRAZSKA PLYNARENSKA,NARODNI 37
MESTO ZDAR NAD SAZAVZIZKOVA 22
DOC. PPAS 3267 2018 . 40000742 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU
9. 11. 2018 5 568,00 CZK 1218183433 / 308 / 1404002288 Pražská plynárenská, (35-0003600132/800)
PRAZSKA PLYNARENSKA,NARODNI 37
MESTO ZDAR NAD SAZAVZIZKOVA 22
DOC. PPAS 3265 2018 . 40000740 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU
9. 11. 2018 10 016,00 CZK 1218183434 / 308 / 1404002289 Pražská plynárenská, (35-0003600132/800)
PRAZSKA PLYNARENSKA,NARODNI 37
MESTO ZDAR NAD SAZAVZIZKOVA 22
DOC. PPAS 3266 2018 . 40000741 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU
9. 11. 2018 78 840,00 CZK 26300710 / — / — MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ L (107-0000328751/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
prispevek na stravenky ze soc. fondu 10/2018
9. 11. 2018 - 732,00 CZK 1801106 / — / — SCHERKL VOJTĚCH (108646751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Propagace mesta - prace spec. vozidla