Transparentní účet

Název: Nadační fond Základní školy Přibyslav | Číslo: 115-3800580297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 12. 2018 - 500,00 CZK 2018710313 / 308 / — (221719940/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Plavání - spec. třída Kamarádi - vstupné
11. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — PALÁN TIBOR (107-6700090227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
7. 12. 2018 - 19 450,00 CZK 21800538 / 308 / — (2200285919/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
jazykový pobyt Malta -- 4.splátka
7. 12. 2018 - 1 500,00 CZK 2018710276 / 308 / — (221719940/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Plavání spec. třídy Kamarádi - říjen 2018
6. 12. 2018 - 50 000,00 CZK 21800538 / 308 / — (2200285919/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Jazykový pobyt Malta --3.splátka