Transparentní účet

Název: OBEC PODOLÍ | Číslo: 6322721/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2018 - 30 000,00 CZK 10 / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
BAUMRUKR ROMAN
18. 10. 2018 - 75,00 CZK — / 898 / — (600218-3110660000/100)
POPLATEK
18. 10. 2018 - 35 000,00 CZK 100026 / — / — (203169973/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 10. 2018 3 700,00 CZK 28702 / — / — Helena Vaďurová (1019019312/6100)
Helena Vaďurová
15. 10. 2018 - 1 000,00 CZK 3673663001 / — / 9520026617 INNOGY ENERGIE (66443322/100)
ZÁLOHA PLYN ČP.36, MANDLOVNA
NA CK-0000000066443322