Transparentní účet

Název: OBEC PODOLÍ | Číslo: 6322721/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 12. 2018 - 288,00 CZK 20181325 / — / — (128361796/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
oprava kotle obecní budovy
7. 12. 2018 - 7 640,00 CZK 1118 / — / — FOJTÁCH IVAN (43-7253420267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
revize elektro obecní domky
7. 12. 2018 - 8 100,00 CZK 18332 / — / — (233993269/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tříkrálová plášť 18 ks
7. 12. 2018 - 13 200,00 CZK 680083 / — / — (199178606/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
občerstvení Beseda s důchodci a po
7. 12. 2018 - 18 755,00 CZK 2018393 / — / — PREFABET S.R.O. (43-6522220227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
beton, kamenivo - oprava zpevněných