Transparentní účet

Název: Profiúčet | Číslo: 115-8297480207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 4. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
8. 3. 2019 200,00 CZK — / — / — ŠARBORTOVÁ ANDĚLA (27-5263510267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Na kočičky z Neratovické množírny
6. 3. 2019 300,00 CZK — / — / — Švarcová Alexandra (1306941123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
28. 2. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU