Transparentní účet

Název: SKOPALOVÁ JANA MGR. | Číslo: 115-8189370297/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — Jiří Stupka (1690220020/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY