Transparentní účet

Název: Skůrová Miroslava | Číslo: 107-8890530287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 200,00 CZK — / — / — HNÍZDILOVÁ ERIKA (43-2282740267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Hynecek :)
16. 11. 2018 300,00 CZK 835113 / — / — HLADKA LUCIE (281999956/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 11. 2018 500,00 CZK 77777 / — / — HYNEK JAN (43-1438100297/100)
OD HYNKA HYNECKOVI
Z CK-0000431438100297
15. 11. 2018 200,00 CZK — / — / — Urbánek Milan (108077173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kalendář 2019 - Urbánková
15. 11. 2018 150,00 CZK 77777 / — / — LAŠTOVIČKOVÁ KATE (217972767/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
konto Hynek