Transparentní účet

Název: Skůrová Miroslava | Číslo: 107-8890530287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 150,00 CZK 77777 / — / — LAŠTOVIČKOVÁ KATE (217972767/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
konto Hynek
15. 2. 2019 500,00 CZK 77777 / — / — HYNEK JAN (43-1438100297/100)
OD HYNKA HYNECKOVI
Z CK-0000431438100297
14. 2. 2019 200,00 CZK — / — / — JAN BOUDNIK (670100-2213816424/6210)
JAN BOUDNIK
KONTO HYNEK
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
14. 2. 2019 1 000,00 CZK — / — / — JOOVÁ MARCELA (43-3580370297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
horor cirkus ohana
13. 2. 2019 - 40 320,00 CZK 308 / — / — (164195393/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Sarema Liberec