Transparentní účet

Název: Skůrová Miroslava | Číslo: 107-8890530287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 4. 2018 500,00 CZK 77777 / — / — Tlumočnický servis, (2900216375/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Konto Hynek, Tlumočnický servis, s.r.o.
24. 4. 2018 150,00 CZK — / — / — CHRÁSTKOVÁ ELIŠKA (179710255/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hynkovi na léčbu
24. 4. 2018 - 4 328,00 CZK 308 / — / — (164195393/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VAK DO KOZLIKA
23. 4. 2018 600,00 CZK — / — / — SACHL JAROSLAV (611116694/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hynek
20. 4. 2018 5 000,00 CZK — / — / — KLOC DANIEL (192582171/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hynek