Transparentní účet

Název: ŠVEJCARŮV NADAČNÍ FOND DĚTEM - KARLOV | Číslo: 21536111/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 5. 2019 100,00 CZK — / — / — HAGANOVÁ IVA (290114574/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 5. 2019 100,00 CZK — / — / — VANKOVA VLASTA (210966524/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 5. 2019 500,00 CZK 9 / — / — Zuzana Kutinová (9694970001/5500)
Zuzana Kutinová
3. 5. 2019 - 1 347,00 CZK 1990475 / — / — (805372223/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zakoupení 2ks kasiček s logem NF pro účely veřejné sbírky
3. 5. 2019 - 650,00 CZK — / — / — (854125093/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tisk informačních plakátů k dětskému dni NF