Transparentní účet

Název: ŠVEJCARŮV NADAČNÍ FOND DĚTEM - KARLOV | Číslo: 21536111/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 3. 2019 100,00 CZK — / — / — VANKOVA VLASTA (210966524/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 3. 2019 - 100,00 CZK 60457376 / — / — (3711-0077628031/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
správní poplatek k žádosti na FÚ k vystavení potvrzení o bezdlužnosti před vypsáním veřejné sbírky
19. 3. 2019 - 1 210,00 CZK — / — / — (686345053/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
proplacení správního poplatku předsedovi SR za platbu při vyhotovení notářského zápisu - změny zakládající listiny ŠNF dětem Karlov
15. 3. 2019 500,00 CZK 9 / — / — Zuzana Kutinová (9694970001/5500)
Zuzana Kutinová
14. 3. 2019 - 4 691,00 CZK — / — / — (60884389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zajištění vzdělávací akce Sekce mladých pediatrů ČPS na KDDL