Transparentní účet

Název: TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO ADÁMKA | Číslo: 115-8086690247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 6. 2019 500,00 CZK — / — / — PITROVÁ KATEŘINA (107-3089740227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Modlím se aby jste vyhráli soud
5. 6. 2019 20 000,00 CZK 8856062006 / 558 / — NADAČNÍ FOND ENERGETIKA - POMO (43-9413910257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 6. 2019 1 666,00 CZK 52019 / — / — Hořejší Hana (136565123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Havana
31. 5. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 5. 2019 2 000,00 CZK — / — / — EKO MB S.R.O., EKO (194557375/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
EKO MB s.r.o.