Transparentní účet

Název: TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO ADÁMKA | Číslo: 115-8086690247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 2. 2019 200,00 CZK — / — / — PETRISKO LUKÁŠ (78-1286310227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 2. 2019 935,00 CZK 12019 / — / — Hořejší Hana (136565123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Havana
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
30. 1. 2019 - 7 000,00 CZK 190800007 / 308 / — (2001159469/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Adam G. Mihál
21. 1. 2019 1 140,00 CZK 12019 / — / — Hořejší Hana (136565123/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Havana