Níže naleznete specifikaci dokumentů a údajů, které od vás jako banka potřebujeme.
*Na způsobu dodání jednotlivých dokumentů se prosím domluvte se svým bankovním poradcem.

Dokumenty

 • Občanský průkaz – obě strany občanského průkazu, ať už nahrané vámi do internetového bankovnictví MojeBanka nebo zpracované bankovním poradcem
 • Prohlášení o daňovém rezidentství – prohlášení podepíšete s bankovním poradcem na pobočce
 • Cestovní pas
 • Doklad potvrzující adresu bydliště – může se jednat např. o nájemní smlouvu nebo smlouvu s operátorem
 • Rodný list
 • Povolení k pobytu – vydává Ministerstvo Vnitra ČR

Údaje

 • Výše příjmu – sdělení bankovnímu poradci v jakém rozmezí se pohybují vaše příjmy
 • Zdroj příjmu – sdělení bankovnímu poradci v jakém odvětví pracujete/podnikáte

Jakými způsoby je možné dokumenty dodat?

 1. Občanský průkaz můžete nahrát do svého internetového bankovnictví MojeBanka.

  Důležité je, aby zde byly nahrány obě dvě strany vašeho občanského průkazu v dostatečné kvalitě a v max. velikosti 5 MB.

 2. Některé dokumenty stačí přinést na pobočku nebo se domluvit se svým bankovním poradcem, jak si dokumenty předáte.
 3. Jiné dokumenty zase stačí na pobočce podepsat a nemusíte s sebou nic nosit, jako například Prohlášení o daňovém rezidentství.

Povinnost banky zjišťovat informace o klientech vyplývá z níže zmíněných zákonů

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
 • zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • specifické právní předpisy, jako například Vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., informace o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu