• Informace pro občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny

Základní účet zdarma
Základní účet zdarma
Výběry kartou z ukrajinského účtu zdarma
Výběry kartou z ukrajinského
účtu zdarma
Platby na Ukrajinu zdarma
Platby na Ukrajinu zdarma
Vklady hotovosti v EUR a USD na váš účet zdarma
Vklady hotovosti v EUR a USD
na váš účet zdarma

Další výhody

  • Po vydání karty můžete vkládat hotovost přes naše bankomaty v českých korunách zdarma 
  • Výběry ze sdílené bankomatové sítě zdarma
  • Vklady hotovosti v EUR a USD (konverzní vklady) jsou v KB zdarma
  • Vklad na vlastní účet – v CZK nebo EUR je zdarma (do 100 kusů mincí, od 100 kusů mincí si účtujeme poplatek 3 % z celkové vkládané částky, minimální poplatek je potom 100 Kč)

Účet si otevřete na kterékoli naší pobočce po předložení potřebných dokladů

Pokud máte status uprchlíka:

  • platný biometrický pas vydaný na Ukrajině,
  • potvrzení o identifikaci vydané ukrajinským konzulátem v ČR v kombinaci s hraniční průvodkou a vízem vydaným v ČR nebo Průkaz o udělení mezinárodní ochrany.

K těmto uvedeným dokladům (kromě Průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany) doložte také vízum strpění nebo vízum dočasné ochrany.

Pokud nemáte status uprchlíka:

  • platný biometrický pas vydaný na Ukrajině nebo povolení k pobytu na území ČR nebo pobytovou kartu

Jak Komerčka pomáhá?

Mimořádná krizová situace zapříčiněná válečným konfliktem na Ukrajině vyvolala v české společnosti ohromnou vlnu solidarity a nejinak tomu bylo i mezi dárci Skupiny KB.

Společně se zaměstnanci Skupina KB poskytla 17 470 154 korun na pomoc Ukrajině. Komerční banka za tímto účelem darovala nadaci 7,84 milionu korun, ESSOX a ESSOX Finance 1 milion korun, Modrá pyramida 350 tisíc korun, KB Penzijní společnost 300 tisíc korun, SGEF 227 tisíc korun, KB Pojišťovna 250 tisíc korun, ALD Automotive 100 tisíc korun a Factoring KB 60 tisíc korun. Díky nekonečné štědrosti dárců z řad zaměstnanců Skupiny KB jsme prostřednictvím humanitární sbírky získali více než 5 milionů korun a tuto částku jsme zdvojnásobili.

Finanční prostředky ve výši 10 milionů korun byly poskytnuty Českému červenému kříži na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině. 2 223 693 korun bylo rozděleno mezi 12 projektů neziskových organizací aktivních v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v ČR, které nám doporučili přímo zaměstnanci Skupiny KB. 3,2 milionu korun bylo darováno humanitární organizaci ADRA a ČČK na pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny a část prostředků byla využita na přímou podporu rodin ubytovaných ve školicím středisku KB na Palmovce, které se stalo domovem pro maminky, jejich děti a několik babiček prchajících před válkou z Ukrajiny.