Žiji
v Česku

 

Více informací

Přijíždím
do Česka

 

Více informací

Я живу
в Чехії

 

більше інформації

Я приїхав
до Чехії

 

більше інформації

Jak Komerčka pomáhá?

Skupina Komerční banky poskytla 10 milionů korun na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině
Finanční prostředky ve výši 10 milionů korun již pomáhají zachraňovat lidské životy. Finanční podporu lidem na Ukrajině v bezprostředním ohrožení života poskytla Skupina Komerční banky Českému červenému kříži prostřednictvím Nadace KB Jistota.

Interní zaměstnanecká sbírka
Současně s okamžitou humanitární a zdravotnickou pomocí Skupiny KB byla zahájena zaměstnanecká sbírka, jejíž aktuální částka  dosahuje 3,7 milionu korun a stále roste. Zdvojnásobená částka bude věnována na akutní pomoc uprchlíkům na území České republiky a jejich integraci. Část prostředků bude také využita na přímou podporu rodin ubytovaných ve školícím středisku KB v Praze na Palmovce.

Ze srdce děkujeme a velmi si vážíme obrovské vlny solidarity!

Školící středisko plné dětského smíchu a naděje
Školicí středisko KB v Praze na Palmovce se velmi rychle proměnilo v azylový dům pro maminky, jejich děti a babičky prchající před válkou z Ukrajiny. Ubytovací kapacity nabízí náhradní domov pro 40 žen a 51 dětí. Ve školících místnostech probíhají hodiny češtiny, informační schůzky s Českým červeným křížem i doprovodný program pro děti. Zaměstnanci pomohli vybavit dětský koutek i šatníky rodin a průběžně pomáhají s materiální pomocí či tlumočením.