Seznam dotací

Seznam dotací slouží k vytvoření obecné představy o dotačních možnostech a obsahuje pouze základní informace o jednotlivých dotačních programech. Pro posouzení vhodnosti Vašeho projektu pro zařazení do dotačního programu nás prosím kontaktujte. Vybrané dotační tituly lze kombinovat s dalšími podporami EU a pro financování nákladů projektu v soukromém sektoru využít úvěrové programy s úrokovým zvýhodněním nebo nižšími požadavky na zajištění:

Komerční banka doporučuje žadatelům o dotaci kontaktovat příslušné obchodní místo KB již ve fázi projektového záměru. V takovém případě je možné od začátku koordinovat cíle projektu, nastavení jeho realizační části a výběr vhodného financování. Vzájemný soulad mezi těmito stránkami projektu můžeme označit jako významnou výhodu a zvýšení šance na budoucí získání dotace z fondů EU.

Aktuální operační programy:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Dotace pro: podnikatelé, podniky

OP Životní prostředí (OPŽP)

Dotace pro:  veřejná správa, podniky, neziskový sektor

Integrovaný regionální Operační program (IROP)

Dotace pro:  veřejná správa, neziskový sektor

Program rozvoje venkova (PRV)

Dotace pro:  zemědělci, potravináři, lesníci