Aktualizace software
čipových karet

Přechod na novou
verzi je nezbytný!

Důležité!

16. září 2022 dojde k přepnutí čipových karet na nové rozhraní. Abyste se v pořádku přihlásili i po tomto datu, instalujte včas novou verzi software pro komunikaci s čipovou kartou. Pro instalaci jsou nezbytná administrátorská oprávnění! Informujte včas i správce výpočetní techniky!

Odpovědi a postupy najdete níže v rámci sekce DOTAZY.

DOTAZY

Stáhněte si instalační (exe) soubor, ukončete všechny spuštěné programy a stažený soubor spusťte. Pro úspěšné dokončení jsou nezbytná administrátorská oprávnění a zároveň přístup do uživatelské složky. Soubor spusťte běžným dvojklikem pod aktuálně přihlášeným uživatelem a případné přihlášení administrátora proveďte až po výzvě operačního systému. V případě nejasností využijte komplexní PDF návod.

Po opětovném spuštění instalačního programu budou Systémové komponenty CryptoPlus navýšeny na verzi 2.2.6.xxxx a u položky CryptoPlus KB - podepisovací modul (nová generace) bude uvedeno "instalováno" (obrázek napoví)

Instalaci můžete provést kdykoliv. Pokud nebude nová verze instalována do termínu výše, neproběhne přihlášení do aplikací internetového bankovnictví.

NE, instalaci můžete provést kdykoliv. V novém rozhraní počítáme s podporou starého i nového způsobu přihlašování.

Windows 7 nejsou dlouhodobě podporovány a jejich používání sebou nese výrazná rizika. Rádi bychom ale nabídli alespoň dočasné řešení. Postup připravujeme. Pokud o něj máte zájem, informujte nás e-mailem na adrese mojebanka@kb.cz s předmětem Čtečky karet - Windows 7

V současné době je krom ovladačů čtečky zapotřebí instalovat i rozhraní pro komunikaci s čipovou kartou a k tomu i doplněk pro internetový prohlížeč. Nově vše spojujeme do jednoho „balíčku“.

Specifické nastavení firemního IT prostředí a jeho podmínky jsou uvedeny níže. Postup připravujeme. Pokud o něj máte zájem, informujte nás e-mailem na adrese mojebanka@kb.cz s předmětem Čtečky karet - specifický případ

Postup je vhodný pro případy, kdy je třeba:

  • instalovat soubory s doplňkem mimo běžný uživatelský adresář
  • není možné z uživatelského adresáře spouštět DLL soubory
  • jsou používány cestovní profily
  • jsou používány UNC cesty

Postup připravujeme. Pokud o něj máte zájem, informujte nás e-mailem na adrese mojebanka@kb.cz s předmětem Čtečky karet - macOS