Hypotéka dozadu

Hypotéka dozadu, také známá jako „zpětná hypotéka“ nebo „hypotéka pozpátku“, je úvěrový produkt umožňující získat zpět náklady, které jste již investovali do svého bydlení. Tento typ hypotéky se často využívá v situacích, kdy jste již část bytu nebo domu zrekonstruovali ze svých úspor, ale na dokončení zbývajících prací vám chybí peníze.

Pro získání hypotéky dozadu projdete standardním postupem jako u získání kterékoli jiné hypotéky, tj. s bankovním poradcem vyplníte žádost o hypotéku, doložíte příjmy apod. Pro čerpání stačí bance předložit faktury a doklady o výdajích, které jste již investovali do bydlení. Na základě těchto dokladů vám banka poskytne finance ve výši odpovídající vašim vynaloženým prostředkům.

Jednou z hlavních výhod hypotéky dozadu je, že vám banka nejen „vrátí“ již investované peníze, ale může vám také poskytnout i finance navíc. Pokud potřebujete, tak můžete tak získat peníze nad rámec původních nákladů na bydlení, které lze použít na dodělání rekonstrukce.

Pravidla pro hypotéku dozadu

Banka má povinnost zajistit, že se peníze z hypotéky dozadu skutečně využijí na financování bydlení a nikoli na jiné účely. Z tohoto důvodu jsou stanovena určitá pravidla pro tento typ hypotečního úvěru. Pokud se rozhodnete pro hypotéku dozadu, musíte splnit následující podmínky:

  • Musíte doložit vynaložené náklady, jako jsou faktury, účtenky, kupní smlouvy nebo výpisy z účtu.
  • Na vaší nemovitosti nesmí být žádné věcné břemeno, které by bránilo bankovnímu zástavnímu právu.
  • Musíte mít dostatečné příjmy, aby banka mohla schválit váš hypoteční úvěr a vy jste byli schopni ho splácet.
  • Nesmíte mít žádné negativní záznamy v registrech, které by mohly ovlivnit schválení hypotéky.

Pokud uvažujete o hypotéce dozadu, je vhodné se poradit s bankovním poradcem. Ten vám pomůže nastavit hypotéku tak, aby nejlépe odpovídala vašim potřebám a vy jste získali požadovanou částku.

Kdy také využijete hypotéku dozadu

Využít hypotéku dozadu můžete i v případě, že jste se rozhodli pro půjčku na financování bydlení od svých rodičů nebo prarodičů. Tento typ hypotéky je vhodný, pokud chcete peníze vrátit dříve a máte sepsanou smlouvu s jasně uvedeným účelem půjčky. Smlouva může sloužit jako doklad o vynaložených výdajích na bydlení.

Další možností, kdy je hypotéka dozadu užitečná, je podcenění celkových nákladů na stavbu nebo rekonstrukci. Pokud budete schopni prokázat účtenkami, fakturami nebo smlouvami, že jste peníze skutečně investovali do bydlení, banka vám je vyplatí. Navíc vám může poskytnout i další peníze na dokončení projektu, pokud budou potřeba.

Co vědět před žádostí o hypotéku dozadu

Jednotlivé banky mají svá vlastní pravidla ohledně uznávání stáří nákladů spojených s hypotékou dozadu. U některých bank je toto období stanoveno na rok, zatímco u jiných bank může být delší. Například Komerční banka umožňuje vrácení nákladů až za poslední 3 roky v rámci produktu hypotéka dozadu.

Zaplacené úroky nelze odečíst od základu daně z příjmu, protože nebyly poskytnuty pro účely uvedené v zákoně.

Dalším faktorem, který se může lišit, je minimální výše hypotečního úvěru. Toto kritérium je opět stanoveno podle podmínek konkrétní banky.

Hodí se mít

Hypotéka

Hypotéka

Pořiďte si vlastní bydlení s hypotékou
od 5,79 % p. a.