Věcné břemeno

Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci.

Příklad: Rodiče vám darují dům a vy jim jako poděkování zajistíte věcné břemeno doživotního nároku na bydlení v této nemovitosti nebo alespoň v její části. Vlastníkem nemovitosti jste tedy vy, ale musíte v ní nechat rodiče dále bydlet. Věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí a musí k němu být notářský zápis.

S nově nabytou nemovitostí vzniká také povinnost přihlásit se k dani z nemovitosti. Na ohlášení podáte do konce ledna následujícího kalendářního roku na příslušném FU, daň je splatná do konce května.

Související produkty

Související výrazy