Nemovitost

Nemovitost, neboli nemovitá věc je majetek, který se nedá přemístit. Z právního hlediska a podle svého latinského názvu immobilium jde o něco, co je spojeno s pevným základem. Už v roce 1964 pojem nemovitost definoval občanský zákoník jako nepřemístitelný pozemek nebo stavbu. Nemovitostí může být například dům, hotel, chata, zahrada, restaurace, garáž nebo rybník či les. Ostatní věci považujeme za movité. Evidenci všech nemovitostí můžete najít v dnešní době i online v katastru nemovitostí.

Související produkty

Související výrazy