Nemovitost, neboli nemovitá věc se obvykle nedá přemístit – přestože se stěhováním budov máme v ČR zkušenosti. :) Z právního hlediska a podle svého latinského názvu immobilium jde o něco, co je spojeno s pevným základem. Už v roce 1964 pojem nemovitost definoval občanský zákoník jako nepřemístitelný pozemek nebo stavbuNemovitostí může být například dům, hotel, chata, zahrada, restaurace, garáž nebo rybník či les. Ostatní věci považujeme za movité. Evidenci všech nemovitostí můžete najít v dnešní době i online v Katastru nemovitostí, který je veřejný a spravuje ho Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Související výrazy

Související produkty