Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejný seznam, který obsahuje údaje o všech nemovitostech (např. parcelách či budovách) a jejich vlastnících. Katastr nemovitostí je zdrojem informací nejen pro daňové, ale i technické a statistické účely. Jeho nedílnou součástí je evidence vlastnických a dalších zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr slouží k oceňování nemovitostí při prodeji a najdete v něm důležité informace k pozemku, který si chcete koupit.

Pokud si jdete žádat o hypotéku, budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí. Nemusíte chodit na úřad, výpisy jsou už dnes dostupné online.