Když kupujete nebo prodáváte nemovitost, setkáte se s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zahájíte tím řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, což v praxi znamená, že oznamujete katastru, že se mění vlastník dotyčné nemovitosti. Tím kdo návrh na vklad podává, je obvykle kupující a jsou k tomu potřeba určité náležitosti.

  • Smlouva musí mít vždy písemnou podobu (at už se jedná o kupní smlouvu, nebo při darování nemovitosti případně zápis věcného břemene)
  • Obvykle budete potřebovat i notářské ověření

Ať už jde o převod, koupi, prodej či darování nemovitosti, podáním návrhu na vklad se provádí změny na listu vlastnictví. Návrh na vklad podáte na některé z poboček Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Návrh na vklad podáte i online na stránkách Katastrálního úřadu.

Po podání začínají plynout lhůty pro zaspání – obvykle do 1 pracovního dne od podání obdrží navrhovatel potvrzení o obdržení návrhu na vklad, následuje zákonná ochranná lhůta 20 dní a po uplynutí lhůty má katastr 7-10 dní na rozhodnutí o provedení vkladu. Následně už nový vlastník najde své jméno ve výpisu z katastru.

Absolvování tohoto procesu vás čeká i při koupi nemovitosti na hypotéku.