Návrh na vklad

Když kupujete nebo prodáváte nemovitost, setkáte se s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zahájíte tím řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, což v praxi znamená, že oznamujete katastru změnu vlastníka dotyčné nemovitosti.

Návrh na vklad obvykle podává kupující a potřebuje k tomu dodat:

  • smlouvu v písemné podobě (at už se jedná o kupní smlouvu, nebo zápis věcného břemene),
  • notářské ověření.

Ať už jde o převod, koupi, prodej či darování nemovitosti, podáním návrhu na vklad se provádí změny na listu vlastnictví. Návrh na vklad podáte na některé z poboček Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního nebo online na stránkách katastrálního úřadu.

Po podání začínají plynout lhůty pro zapsání – obvykle do 1 pracovního dne od podání obdrží navrhovatel potvrzení o obdržení návrhu na vklad, následuje zákonná ochranná lhůta 20 dní a po uplynutí lhůty má katastr 7–10 dní na rozhodnutí o provedení vkladu. Následně už nový vlastník najde své jméno ve výpisu z katastru.

Absolvování tohoto procesu vás čeká i při koupi nemovitosti na hypotéku.