List vlastnictví (LV) je výpis z katastru nemovitostí, který prokazuje vlastnictví k uvedené nemovitosti. Pokud potřebujete  někde předložit úřední důkaz, že jste vlastníkem svého domu či bytu, obstaráte si tento dokument na katastrálním úřadě, což lze v dnešní době i online nebo na Czech Pointu. Na listu vlastnictví jsou kromě údajů o vlastníkovi nemovitosti dále uvedena věcná břemena (dožití, průjezdu, vedení sítí atd), zástavní práva (ve prospěch banky) nebo informace o insolvenci nebo exekuci.

List vlastnictví je velice důležitý dokument, například v momentě, kdy kupujete nemovitost, přesvědčíte se tak, že prodávající je skutečně prodávajícím. Po koupi nemovitosti budete jako nový vlastník podávat (nebo ho banka či developer podá za vás) návrh na vklad do listu vlastnictví.

Tento dokument budete také potřebovat pro získání hypotéky.

Související výrazy