Jak získat hypotéku

Pokud chcete hypotéku vyřídit co nejrychleji, je důležité si připravit potřebná potvrzení a dokumenty.

Doložení příjmů

Při žádosti o hypotéku je klíčové doložit své příjmy. Způsob, jakým se tyto příjmy prokazují, se liší pro zaměstnance a podnikatele. Zaměstnanci obvykle předkládají Potvrzení o příjmech (formulář potvrzený zaměstnavatelem), zatímco podnikatelé musejí dodat daňová přiznání, v obou případech může banka vyžadovat dodání výpisů z účtu, např. za poslední 3 měsíce. Pokud vám do banky chodí výplata, často výpisy dodávat nemusíte. Při prokazování příjmů je důležité zahrnout všechny příjmy, včetně příjmů z pronájmu nemovitostí, mateřské dovolené, dividendy a dalších.

Na základě vašich deklarovaných příjmů banka vyhodnotí, zda jste schopni splácet částku, kterou si přejete půjčit.

Co budete potřebovat k doložení příjmů:

Zaměstnanec

Pro potvrzení o výši vašeho příjmu ze zaměstnání si vytiskněte formulář Potvrzení příjmu, který je obvykle k dispozici na webových stránkách většiny bank. Poté je potřeba, aby váš zaměstnavatel formulář potvrdil. Toto potvrzení je zpravidla nutné dodat v papírové formě s razítkem od zaměstnavatele.

Kromě toho je nutné mít s sebou také průkaz totožnosti, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud máte další příjmy, například z pronájmu, výživného na dítě, kapitálového majetku (např. dividendu) apod. Mějte s sebou dokumenty, které tyto příjmy potvrzují.

Podnikatelé

Připravte si daňová přiznání z příjmu fyzických osob za poslední dva roky. Některým bankám stačí i přiznání za poslední rok.

Dále je nezbytné zajistit si potvrzení od správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o provedených platbách ve prospěch těchto institucí nebo doklad o bezdlužnosti.

Dalším důležitým dokumentem je výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku. Většina bank si tento výpis zajistí sama elektronicky. Nezapomeňte si připravit také průkaz totožnosti, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud máte další příjmy, například z pronájmu, výživného na dítě, kapitálového majetku apod. Mějte s sebou dokumenty, které tyto příjmy potvrzují.

Doklady k nemovitosti

Při žádosti o hypotéku je důležité mít na paměti, že banka bude vyžadovat několik dokumentů souvisejících s nemovitostí. Je klíčové rozlišit, zda chcete hypotékou financovat již existující dům či byt, budovat novou nemovitost, nebo se teprve rozhlížíte a připravujete si hypotéku dopředu.

Požadavky na dokumenty se mohou lišit podle typu pořizované nemovitosti a také podle způsobu jejího pořízení, například koupě nebo vlastní stavby. Vždy je proto vhodné se obrátit na konkrétní banku, u které žádáte o hypotéku, abyste získali informace o přesných dokumentech, které budete muset poskytnout.

Obvykle budete potřebovat následující dokumenty.

Dokumenty prokazující vaše vlastnictví nebo budoucí vlastnictví:

  • Výpis z katastru nemovitostí, který musí být platný a ne starší než 3 měsíce.
  • Nabývací titul k nemovitosti, což může být kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rozhodnutí o vypořádání dědictví nebo jiný relevantní dokument.
  • Odhad ceny nemovitosti, který bude proveden bankou prostřednictvím jejího odhadce.

Další dokumenty, jejichž rozsah bude odlišný, podle toho co pořizujete:

  • Pojistnou smlouvu k nemovitosti, protože zákon vyžaduje, aby byla nemovitost pojištěná. To se nevztahuje na pojištění domácnosti, ale na nemovitost samotnou.
  • Územní rozhodnutí, pokud ještě nebylo vydáno stavební povolení.
  • Stavební povolení s právní mocí, které potvrzuje, že povolení bylo schváleno a je platné.
  • Geometrický plán, který poskytuje přesný popis a rozměry nemovitosti.
  • Přehled nákladů na stavbu nebo rekonstrukci, který ukazuje, jaké finanční prostředky budou potřeba pro realizaci projektu.
  • Smlouvu o díle na stavební práce, pokud jsou součástí projektu.
  • Časový plán čerpání hypotéky, který stanovuje rozložení čerpání finančních prostředků v průběhu projektu.

Zároveň si nezapomeňte nemovitost řádně prověřit. Pozor dejte nejen na skryté vady, ale i další závazky prodávajícího (např. věcné břemeno nebo zástavní právo dalších osob).

Hodí se mít

Hypotéka

Hypotéka

Pořiďte si vlastní bydlení s hypotékou
od 5,09 % p. a.