• Články
 • Jak založit s. r. o. – postup krok za krokem

Jak založit s. r. o. – postup krok za krokem

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) je jednou z nejběžnější forem podnikání v Česku. Postup, jak s. r. o. založit, se může zdát složitý, dnes jsou ale už k dispozici různé nástroje, které založení zjednoduší, jako je například Firma pro vás, případně je možné koupit už hotovou firmu.

Pokud budete zakládat s. r. o., budete potřebovat vyřešit následující:

1. Určete si název firmy a vyberte sídlo společnosti

 • Vymyslete si název firmy. Nesmí být shodný s názvem již existující společnosti. 
 • Zajistěte, kde bude sídlo vaší společnosti. K sídlu budete potřebovat zajištěnou nájemní smlouvou či souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.

2. Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

 • U jednočlenné s. r. o. se sepisuje zakladatelská listina, u s. r. o. s více společníky musí být sepsána společenská smlouva.
 • Oba tyto dokumenty musí být v listinné podobě a musí obsahovat identifikační údaje společníků, výše složeného základního kapitálu, výše podílů společníků, název firmy, sídlo, předmět podnikání, první jednatele atd.
 • Oba dokumenty vyžadují formu notářského zápisu.

Ministerstvo spravedlnosti poskytuje vzor společenské smlouvy. Finální podoba musí mít formu notářského zápisu. Před zapsáním je dobré smlouvu zkonzultovat s advokátem nebo notářem.

3. Složení základního kapitálu

 • Minimální výše základního kapitálu pro založení s. r. o. je 1 Kč.
 • Vklad proveďte na bankovní účet pro složení základního kapitálu.
 • V hotovosti lze složit základní kapitál ve výši vkladu nad 20 000 Kč. Pokud je vklad nižší, je možné ho složit například správci vkladu v hotovosti nebo u notáře.

4. Získání živnostenského oprávnění

 • Každý podnikatel i firma si musí zřídit živnost, ať už podniká jako OSVČ, nebo formou s. r. o.
 • Podle plánovaného předmětu podnikání získáte na kterémkoli živnostenském úřadě živnostenské oprávnění pro všechny činnosti, které chcete provozovat.

5. Zapsání společnosti do obchodního rejstříku

 • U rejstříkového soudu, nebo u notáře podejte návrh na zápis do obchodního rejstříku. Poplatek za zápis je 2 000 Kč.

6. Registrace s. r. o. u finančního úřadu

 • Pokud je firma zapsaná do obchodního rejstříku, následuje registrace společnosti na finančním úřadě.

Když už máte jasno, jak založit s. r. o., možná ještě řešíte, jak začátek svého podnikání finančně podpořit. Vhodným prostředkem může být půjčka pro začínající podnikatele, kterou je možné získat už v prvním roce podnikání – tedy ještě předtím, než podáte první účetní závěrku.