• Podpora
  • Slovník
  • Společnost s ručením omezeným s jedním společníkem – jednočlenná s. r. o.

Společnost s ručením omezeným s jedním společníkem – jednočlenná s. r. o.

Tzv. jednočlenná společnost s ručením omezeným je taková s. r. o, která je založená jediným zakladatelem, a to sepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu. V tomto případě není potřeba sepisovat společenskou smlouvu jako u „klasické“ s. r. o.

Až budete mít zakladatelskou listinu sepsanou, podáte návrh na vklad prvního zápisu na rejstříkový soud a zaplatíte příslušný poplatek. Jednočlenná s. r. o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a přidělením IČO.

V jednočlenné s. r. o. je jediný společník, který se zároveň často stává i jednatelem. Rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti (valné hromady) pak nahrazuje rozhodnutí jediného společníka.

Z pohledu odměňování a podílu na zisku má společník a jednatel v jednočlenné s. r. o. jiná práva a povinnosti. Jediný společník disponuje právem na podíl ze zisku, zatímco jednatel má nárok na odměnu za výkon funkce. Dalším neméně významným rozdílem je ručení za dluhy společnosti – společník ručí pouze do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, zatímco jednatel může ručit v určitých situacích neomezeně, například při nesplnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v případě hrozícího úpadku.