Business plán

Business plán (nebo také podnikatelský plán) je jedním z výchozích dokumentů pro každého, kdo uvažuje o podnikání nebo se pouští do nového projektu. Získáte díky němu představu, zda je váš podnikatelský záměr životaschopný a za jak dlouho si na sebe dokáže vydělat, tj. za jak dlouho se vám investované peníze vrátí a kdy můžete počítat se ziskem.

Kvalitně sestavený plán vám umožní podívat se na vaše podnikání z širší perspektivy a dopředu zhodnotit jeho reálné možnosti i možná úskalí. Můžete tak včas odhalit krizová místa vašeho podnikání a posoudit jeho realizovatelnost, konkurenceschopnost a finanční výhodnost.

Business plán je zároveň klíčovým dokumentem pro konstruktivní jednání s případnými investory nebo bankou, pokud budete žádat o úvěr na podnikání – třeba už v prvním roce podnikání.

Podnikatelský plán by měl by být srozumitelný, přesvědčivý a pokud možno podložený konkrétními příklady. Měl by tedy být založený na reálných datech, porovnání konkurence a s uvedením pravdivých informací o financích. Získáte tak pravdivý obraz o svém projektu a ušetříte si případná nepříjemná finanční překvapení v budoucnu.

Business plán obvykle obsahuje informace jako:

  • právní forma podnikání,
  • organizace a fungování firmy,
  • popis služby nebo výrobku, které jsou cílem vašeho záměru,
  • zhodnocení trhu a konkurence,
  • SWOT analýza,
  • finanční plán,
  • časový harmonogram zahájení podnikání a potřeby cizích zdrojů.