Investor

Investor je ten, kdo má zájem investovat nebo už investuje svůj kapitál a chce zhodnotit své finanční prostředky. Investorem můžete být vy jako fyzická osoba – občan nebo podnikatel – či právnická osoba. Může jím ale být i pojišťovna, investiční fond, banka a další instituce.

Investor je zpravidla zodpovědný za rizika, která si vždy musí zvážit, a výnos každé své investice. Při rozhodování by měl zvážit očekávanou výši výnosu a ujistit se, že nedojde k velké ztrátě.

Investice jsou různého druhu, ať si už si pravidelně spoříte do některých z fondů přes svou banku či jinou společnost, nebo si kupujete zlato či jiné drahé kovy. Investorem může být také osoba nebo subjekt, který zakoupil nějakou stavbu. Stavebník a investor jsou dva různé pojmy, ale pokud se tyto dvě pozice spojí v jedno, říkáme dnes takovému člověku developer.

Související výrazy

  • Developer
  • Stavebník
  • Akcie
  • Valná hromada
  • Investiční fondy 
  • Komodita