Komodita

Komodita se dá nejlépe vysvětlit jako surovina. Je to takové zboží, se kterým se obchoduje jako se surovinou, jednotliví dodavatelé tedy prodávají stejnou věc, na rozdíly v kvalitě se nebere zřetel. 

Komodity dělíme na měkké a tvrdé. Mezi měkké patří zemědělské produkty a dobytek (pšenice, káva, hovězí maso apod.), pod tvrdými komoditami si zase představíme suroviny jako zlato nebo ropa. Komodita jako taková je obvykle určena k dalšímu výrobnímu procesu a následnému prodeji hotového produktu spotřebiteli. Ceny komodit kolísají v závislosti na různých faktorech (poptávce, úrodě, ztrátách apod.).

S komoditami se obchoduje na komoditní burze, významné komoditní burzy jsou například v Chicagu, New Yorku, Londýně nebo Tokiu.

Do komodit se dá investovat přímo nebo přes podílové fondy některých společností spojených s komoditami.

Související výrazy