Budovy KB

Václavské náměstí

Budova se nachází v památkové zóně. Skládá se ze tří objektů o velikosti 49 600 m², které jsou stavebně i technologicky propojeny.

BUDOVA A, Václavské nám. 42 – byla vystavěna v letech 1928–1931 pro Poštovní šekový úřad, který byl v roce 1930 přejmenován na Poštovní spořitelnu. Stavbu realizoval Ing. František Roith a v současné době je památkově chráněna včetně interiéru. Budova má tři podzemní a a osm nadzemních podlaží.

BUDOVA B, Štěpánská 42 (dvorní vestavba) – byla vystavěna v letech 1994–1997 při celkové rekonstrukci areálu jako čistě administrativní. Nachází se v ní čtyři podzemní podlaží s garážemi pro 178 aut a devět nadzemních podlaží.

BUDOVA C, Štěpánská 42 – byla vystavěna v roce 1875 jako nájemní dům dle návrhu Josefa Turby. Budova má dvě podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Celý areál byl zrekonstruován v letech 1994–1997. Poslední větší úpravy proběhly v posledních dvou letech, kdy bylo kromě jiného realizováno i vybudování kongresového centra.

Budova KB

Stodůlky

Budovu navrhli architekti Ing. arch. Zdeněk Hölzel, Ing. arch. Jan Křivský a Ing. Aleš Krpata z AHK architekti s.r.o.

Celkem se zde nachází dvě budovy. Kolaudace první etapy proběhla v roce 2012, druhé etapy pak v roce 2017–2018. Obě mají čtyři podzemní a sedm nadzemních podlaží.

Starší z budov pojme asi 1 700 zaměstatnců a parkovat zde může až 153 aut. Je držitelem certifikace udržitelnosti budov BREEAM.

Novější z budov pojme kolem 1200 zaměstnanců. K dispozici je zde 202 parkovacích míst. Je držitelem certifikace LEED gold, která poskytuje nezávislé ověření, že byla vybudována s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí.

Budova KB