Vznik Komerční banky

Vznik

V roce 1989 v Československu žádné komerční banky v pravém slova smyslu neexistovaly. Jejich funkci plnila Státní banka československá (SBČS). K 1. lednu 1990 z ní delimitací vznikly nové státní bankovní instituce: Komerční banka (KB, té bylo delimitováno více než 50 % aktiv SBČS) v České republice, Všeobecná úvěrová banka na Slovensku a Investiční banka (IB) jako federální ústav. IB se počátkem roku 1992 na základě privatizačního projektu ještě rozdělila na českou Investiční banku a slovenskou Investiční a rozvojovou banku. Hlavním úkolem všech čtyř nově vzniklých bank bylo transformovat se v co nejkratší době v univerzální komerční banky. Struktura výchozích bilancí KB i IB v ČR byla podobná, bilance KB však byla o 150 % větší. Obě banky potřebovaly během co nejkratšího období zvýšit podíl primárních zdrojů (korunové primární vklady obyvatelstva byly do té doby soustředěny výhradně v České spořitelně) a zmenšit závislost na dražších a úrokovým výkyvům více vystavených půjčkách od bank (tzn. od ČS a centrální banky). KB měla situaci poněkud jednodušší, zdědila totiž všechny pobočky bývalé SBČS v České republice.

Proměna loga

První logo Komerční banka používala pouze v roce 1990, tedy v roce, kdy byla banka založena jako státní instituce.

Logo KB

Od roku 1991 do roku 2001 si můžete pamatovat na zkratku z písmen „KB“ v typické vínové barvě.

Logo KB

Od roku 2002 už logo odráží barvy skupiny Société Générale, která odkoupila 60% podíl v bance (v roce 2001).

Logo KB