Zaměstnanci

Oblast lidských zdrojů prošla za posledních 30 let velkými obměnami. Změna se dotkla nejen počtu zaměstnanců, kdy se stav snížil o více než polovinu z původních téměř 15 000 osob. Odlišný je také způsob řízení firmy, vykonávané pozice i náplň práce. O proměnách KB by mohlo vyprávět více než šest set zaměstnanců, kteří zde pracují od jejího vzniku, tj. od roku 1990 (z toho 400 z nich nastoupilo ještě před tímto rokem, tedy do Státní banky československé).

Ve srovnání s počátkem 90. let vzrostlo v KB procento mužů. Přesto však ženy stále tvoří většinu, necelých 65 procent. Vysokoškolské vzdělání má dnes téměř 45 procent zaměstnanců, začátkem 90. let to bylo méně než 30 procent.

Jedna z mála oblastí, v nichž se za necelých 30 let prakticky nic nezměnilo, je oblast vzdělání. Stejně jako tehdy má i dnes, velká většina zaměstnanců KB (více než 75 procent) vzdělání v oboru ekonomie a administrativa.

Dodejme ještě, že do důchodu od začátku 90. let odešlo více než 5000 kolegyň a kolegů, 5000 kolegyň pak na mateřskou dovolenou. A také to, že oproti počátku 90. let do dnešního dne vzrostl počet zaměstnanců z cizích států, kromě Slovenska, téměř čtyřnásobně. Navzdory tomu však představují jen 0,5 procent celku.