Lidé v KB

Představenstvo

Jan Juchelka

Jan Juchelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent Slezské Univerzity v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl předsedou výkonného výboru. V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 2006, nejprve na pozici ředitele pražské Obchodní divize korporátního bankovnictví a následně v tomtéž roce na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. Od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director, Head of Coverage se zodpovědností za korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně působil jako Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Od 1. srpna 2018 je zodpovědný za úseky Lidské zdroje, Komunikace, Obchodní poradenství, Interní audit a také za úsek Strategie a finance.

Jitka Haubová

Jitka Haubová

Členka představenstva, vrchní ředitelka, Chief Operations Officer (COO)

Jitka Haubová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví,  absolvovala studium Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Na začátku profesní kariéry nastoupila do vládní agentury na podporu obchodu CzechTrade, kde také zastávala pozici generální ředitelky. Několik let byla spoluvlastníkem rodinné kavárny a restaurace. Jitka Haubová nastoupila do KB v roce 2006 do odboru Trade Finance. Od roku 2012 zastávala různé manažerské role v Korporátním a municipálním bankovnictví, které poslední čtyři roky řídila.

Miroslav Hiršl

Miroslav Hiršl

Člen představenstva, vrchní ředitel, Retail Banking

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na zahraniční obchod a bankovnictví a postgraduálního studia na Graduate School of Banking v Boulder, Colorado ve Spojených státech amerických. V letech 1996 – 2006 působil na různých pozicích v rámci Komerční banky, nejprve na pobočce a regionální pobočce Hradec Králové, posléze pak na regionální pobočce a na centrále KB v Praze.  V letech 2006 – 2014 působil ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., a to nejprve jako ředitel pro obchodní synergie, dále pak jako člen představenstva, náměstek generálního ředitele, výkonný ředitel pro obchod a marketing a konečně jako místopředseda představenstva, první náměstek generálního ředitele, výkonný ředitel pro obchod a marketing. V letech 2014 – 2018 působil jako generální ředitel a člen představenstva Société Générale Montenegro banka, a.d. v Černé Hoře. Od srpna 2018 je členem představenstva Komerční banky, a.s. zodpovědný za úsek Retailové bankovnictví a útvar Řízení úvěrového portfolia.

David Formánek

David Formánek

Člen představenstva, vrchní ředitel, Corporate and Investment Banking (CIB)

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru ekonomika zahraničního obchodu. V letech 1993 – 2001 působil v rámci pobočky Deutche Bank AG v Praze. V letech 2001 – 2014 pracoval v Komerční bance, a to nejprve jako zástupce ředitele a následně ředitel Obchodní divize Praha, následně pak jako zástupce ředitele pro lidské zdroje a výkonný ředitel pro lidské zdroje. V letech 2014 – 2018 působil jako generální ředitel a předseda představenstva společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna. Od srpna 2018 je členem představenstva Komerční banky, a.s. zodpovědný za úseky Top Corporations, Investiční bankovnictví, Strukturované Financování, Corporate Finance, Global Transaction Banking a KB, a. s. pobočku zahraničnej banky.

Didier Colin

Didier Colin

Člen představenstva, vrchní ředitel, Chief Risk Officer (CRO)

Absolventem pařížské Dauphine University. Kromě toho získal titul MBA na City University of New York. Má za sebou dlouholetou kariéru ve Skupině Société Générale trvající již od roku 1990. Své působení ve Skupině Didier zahájil jako úvěrový analytik a poté pracoval sedm let jako inspektor auditu. V roce 2000 byl jmenován do funkce Deputy Country Manager a následně Country Manager pro Kanadu. Z této pozice přešel v roce 2004 do Komerční banky jako člen představenstva zodpovědný za řízení rizik. V roce 2011 se stal ředitelem pro region Evropy v divizi International Retail Banking, kde dohlížel na retailové činnosti Société Générale v zemích střední a východní Evropy. Od roku 2013 působil jako náměstek generálního ředitele společnosti BRD Rumunsko zodpovědný za řízení rizik. S účinností od 1.10.2017 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky zodpovědným za vedení úseku Risk Management.

Margus Simson

Margus Simson

Člen představenstva, vrchní ředitel, Chief Digital Officer (CDO)

Absolvent Talinské technologické univerzity v Estonsku v oboru ekonomie. V letech 2000 až 2006 působil jako ředitel útvaru webových prostředí v bance SEB. V letech 2006 až 2009 působil jako ředitel pro oblast elektronických kanálů v rámci Swedbank. Od roku 2009 do roku 2013 zastával různé pozice v oblasti informačních technologií v rámci společnosti Eesti Energia, která je největším výrobcem a dodavatelem energie v Estonsku. V roce 2014 působil jako náměstek ředitele estonského úřadu pro informační systémy Riigi infosüsteem Amet. V letech 2009 až 2017 působil jako expert v oblasti digitální strategie a generální ředitel ve společnosti Ziraff, která má v Estonsku největší zkušenosti v oblasti digitálních služeb. V letech 2017 až 2019 zastával funkci CDO a ředitele pro digitalizaci v bance Luminor. S účinností od 14. ledna 2019 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky, Chief Digital Officer s odpovědností za řízení útvarů Informační Technologie, Organizace a řízení změn a Řízení informací a tribů Platform Services, Enterprise Services, Business Services a Data Management.