Novinky v MojeBanka Business #1

Reklamujte transakce platební kartou on-line v internetovém bankovnictví

16. 4. 2018 17:30
Témata

Pro reklamace transakcí platební kartou můžete nové využít internetové bankovnictví  MojeBanka Business. Vyhledejte dotčenou platbu v transakční historii, stiskněte tlačítko Reklamovat a průvodce vás provede celým procesem včetně nahrání potřebných příloh, jako např. stvrzenky. Sami si určíte, zda chcete být o výsledku reklamace informováni poštou nebo emailem.

Reklamace transakce v internetovém bankovnictví

Rozšířili jsme vstupní pole pro popisy plateb na 140 znaků

Na základě vašich podnětů jsme upravili formuláře Příkaz k úhradě a Příkaz k inkasu.

Pole „Popis příkazce“ jsme přejmenovali na „Popis pro mě“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text slouží pouze pro vaši identifikaci platby a nepřenášíme jej příjemci platby. Informaci uvidíte pouze vy a vaše zmocněné osoby na Přehledu příkazů, v Dnešní činnosti a v Transakční historii  (nezobrazuje se ve vašem výpisu z účtu).

Pole „Popis pro příjemce“ jsme přejmenovali na „Zpráva pro příjemce“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text zobrazíme jak vám, tak jej předáme i příjemci platby.

Zpráva pro příjemce v dávkových příkazech

V souvislosti se změnou předání pole Zpráva pro příjemce (AV pole) o max. délce 140 znaků pro příkazy k úhradě a příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku dochází k úpravě popisu jednotlivých formátů. U formátu BEST došlo k změnám názvů polí Popis příkazce na Popis pro mě a pole Zpráva AV na Zpráva pro příjemce (AV pole), a také ke změně využití polí Popis pro mě a Popis partnera. Pole Popis pro mě zůstane pouze pro vaši identifikaci platby, jeho obsah uvidíte jen vy, a to pouze ve službách přímého bankovnictví a nebude nově přenášen příjemci platby ani ve vašem výpisu z účtu. Pole Popis partnera nebudeme již nadále přenášet příjemci platby, ale nezůstane k dispozici ani vám.

Pokud chcete předat příjemci platby doplňující zprávu, využijte pro ni pole Zpráva pro příjemce (AV pole), které je podporované ve všech importních formátech a je shodně dlouhé (140 znaků). Zprávu předáme příjemci platby bez ohledu na režim zpracování, a to jak pro standardní, tak i expresní platby.

I když struktura formátu a délky vět zůstávají zachovány, doporučujeme vám správnost textu uvedeného ve Zprávě pro příjemce (AV pole) zkontrolovat v detailu dávky v poli Popis platby před samotným odesláním dávky s platbami do banky.

Výhody chytrého inkasa můžete využívat i v Mobilní bance

Chytré inkaso v MojeBanka  Business jsme vám představili už na podzim minulého roku. Slíbili jsme vám, že novinky na jaře najdete i v Mobilní bance a povedlo se. Výhody chytrého inkasa můžete využívat už i ve svém mobilním telefonu.

V Mobilní bance si můžete nastavit PUSH notifikace o neprovedeném inkasu, takže důležité informace budete mít okamžitě k dispozici na displeji svého mobilu. Stejně jako v MojeBanka Business vám i Mobilní bance předvyplníme povolení inkasa, pokud jste si ho sami nezaložili a předpřipravíme vám povolení, pokud například potřebujete změnit limit inkasa. Na zřízení nebo změnu povolení inkasa vám ponecháme 5 obchodních dnů a oboje vždy stačí pouze zkontrolovat a autorizovat. Nic víc!

Pokud chcete mít pod kontrolou přesnou výši každého inkasa, můžete se rozhodnout povolovat každé inkaso zvlášť (jednorázově). Je potřeba ale počítat s tím, že budete inkaso potvrzovat opakovaně každý měsíc.

Nově vám umožníme v MojeBanka  Business i Mobilní bance inkaso zamítnout, pokud si nepřejete, aby se inkaso v daném měsíci provedlo.