Novinky z Profibanky #1

Upravili jsme formuláře Příkaz k úhradě a Příkaz k inkasu

16. 4. 2018 17:30
Témata

Pole „Popis příkazce“ jsme přejmenovali na „Popis pro mě“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text slouží pouze pro vaši identifikaci platby a nepřenášíme jej příjemci platby. Informaci uvidíte pouze vy a vaše zmocněné osoby na přehledu příkazů, v dnešní činnosti a v transakční historii (nezobrazuje se ve vašem výpisu z účtu).

Pole „Popis pro příjemce“ jsme přejmenovali na „Zpráva pro příjemce“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text zobrazíme jak vám, tak jej předáme i příjemci platby.

Zpráva pro příjemce v dávkových příkazech

V souvislosti se změnou předání pole Zpráva pro příjemce (AV pole) o max. délce 140 znaků pro příkazy k úhradě a příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku dochází k úpravě popisu jednotlivých formátů. U formátu BEST došlo k změnám názvů polí Popis příkazce na Popis pro mě a pole Zpráva AV na Zpráva pro příjemce (AV pole), a také ke změně využití polí Popis pro mě a Popis partnera. Pole Popis pro mě zůstane pouze pro vaši identifikaci platby, jeho obsah uvidíte jen vy, a to pouze ve službách přímého bankovnictví a nebude nově přenášen příjemci platby ani ve vašem výpisu z účtu. Pole Popis partnera nebudeme již nadále přenášet příjemci platby, ale nezůstane k dispozici ani vám.

Pokud chcete předat příjemci platby doplňující zprávu, využijte pro ni pole Zpráva pro příjemce (AV pole), které je podporované ve všech importních formátech a je shodně dlouhé (140 znaků). Zprávu předáme příjemci platby bez ohledu na režim zpracování, a to jak pro standardní, tak i expresní platby.

Doporučujeme zkontrolovat strukturu vlastního uživatelského formátu, ostatní formáty zůstávají zachovány.