Vylepšená aplikace MojeBanka

Nasloucháme našim klientům, a proto v dubnu 2018 představíme vylepšenou aplikaci MojeBanka, která bude jednodušší, přehlednější a modernější.

19. 3. 2018 10:30
Témata

Velké zjednodušení se bude týkat hned úvodní obrazovky aplikace. Nové produktové kartičky se budou řadit pod sebe a uvidíte tak mnohem více svých produktů již po přihlášení bez nutnosti posunu na stávajícím pásu produktů. Současně jsme zdůraznili důležité informace a tlačítka, abyste se mohli ihned snadno zorientovat ve vašem aktuálním stavu financí.

MojeBanka nový vzhled

Dále přinášíme zcela nový přehled plateb na bankovním účtu. Na jedné obrazovce uvidíte nejen historii, ale i třicetidenní výhled plateb (například zadané trvalé příkazy), blokace nebo neprovedené platby. Již nikdy se tak nestane, že nějakou důležitou informaci přehlédnete. Přehled plateb nahrazuje několik starších přehledů a data zobrazuje v přehlednější formě. Nejprve uvidíte podstatné informace z každé transakce jako je její datum a částka. U každé položky bude možné zobrazit její detail, například variabilní symbol a další informace.

Detailní přehled všech změn představíme klientům v dostatečných předstihem formou emailu a na internetových stránkách Komerční banky.

MojeBanka payout report

Reklamujte transakce platební kartou on-line v internetovém bankovnictví

Pro reklamace transakcí platební kartou můžete nové využít internetové bankovnictví  MojeBanka. Vyhledejte dotčenou platbu v přehledu plateb, rozklikněte detail, stisknete tlačítko Reklamovat a průvodce vás provede celým procesem včetně nahrání potřebných příloh, jako např. stvrzenky. Sami si určíte, zda chcete být o výsledku reklamace informováni poštou nebo emailem.

MojeBanka reklamace

Rozšířili jsme vstupní pole pro popisy plateb na 140 znaků

Na základě vašich podnětů jsme upravili formuláře Příkaz k úhradě a Příkaz k inkasu.

Pole „Popis příkazce“ jsme přejmenovali na „Popis pro mě“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text slouží pouze pro vaši identifikaci platby a nepřenášíme jej příjemci platby. Informaci uvidíte pouze vy a vaše zmocněné osoby v Přehledu plateb  (nezobrazuje se ve vašem výpisu z účtu).

Pole „Popis pro příjemce“ jsme přejmenovali na „Zpráva pro příjemce“ a rozšířili z 30 na 140 znaků. Zadaný text zobrazíme jak vám, tak jej předáme i příjemci platby.

Výhody chytrého inkasa můžete využívat i v Mobilní bance

Chytré inkaso v MojeBanka jsme vám představili už na podzim minulého roku. Slíbili jsme vám, že novinky na jaře najdete i v Mobilní bance a povedlo se. Výhody chytrého inkasa můžete využívat už i ve svém mobilním telefonu.

V Mobilní bance si můžete nastavit PUSH notifikace o neprovedeném inkasu, takže důležité informace budete mít okamžitě k dispozici na displeji svého mobilu. Stejně jako v MojeBanka vám i Mobilní bance předvyplníme povolení inkasa, pokud jste si ho sami nezaložili a předpřipravíme vám povolení, pokud například potřebujete změnit limit inkasa. Na zřízení nebo změnu povolení inkasa Vám ponecháme 5 obchodních dnů a oboje vždy stačí pouze zkontrolovat a autorizovat. Nic víc!

Pokud chcete mít pod kontrolou přesnou výši každého inkasa, můžete se rozhodnout povolovat každé inkaso zvlášť (jednorázově). Je potřeba ale počítat s tím, že budete inkaso potvrzovat opakovaně každý měsíc.

Nově vám umožníme v MojeBanka i Mobilní bance inkaso zamítnout, pokud si nepřejete, aby se inkaso v daném měsíci provedlo.