• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace komerční banky Jistota podpořila provoz linky bezpečí

Nadace komerční banky Jistota podpořila provoz linky bezpečí

Nadace Komerční banky Jistota předala zástupci Sdružení Linka bezpečí, Richardu Schinkovi, řediteli a členu představenstva Sdružení, dar ve výši více než 56 tisíc Kč. Peněžní prostředky budou použity na obnovu vybavení call centra a tedy na zefektivnění celého provozu Linky bezpečí.

29. 7. 2013 10:00
Témata

Při předání daru diskutovaly zástupkyně Nadace Komeční banky Jistota, Sylva Floríková a Hana Keita Rizmanová, s Richardem Schinkem především poslání a fungování Linky bezpečí.

„Ochrana dětí a mladistvých patří mezi naše důležité oblasti podpory. Dlouhodobě spolupracujeme se školami pro hendikepované děti, naši pomoc soustřeďujeme do projektů podpory náhradní rodinné péče, investujeme do rozšiřování Babyboxů v ČR apod. Proto jsme se rozhodli pomoci Lince Bezpečí, která denně dokáže zachránit životy či poradit s problémy stovkám volajících dětí.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Sdružení Linka Bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. V příštím roce oslaví 20. výročí vzniku. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a působí celorepublikově. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International.

Nadace Komeční banky Jistota se významně podílí na realizaci projektů společenské odpovědnosti KB. Patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace Komeční banky Jistota ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách Nadace.