• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Komerční banky Jistota podpořila v roce 2012 přes padesát projektů

Nadace Komerční banky Jistota podpořila v roce 2012 přes padesát projektů

Nadace Komerční banky Jistota poskytla v minulém roce 56 darů v celkové hodnotě přes 7,5 milionů korun. V souladu s posláním Nadace směřovaly dary především do projektů zdravotního či sociálního charakteru.

11. 7. 2013 10:00
Témata

Nadace pokračovala ve výměně lůžkového fondu hospiců, kde úspěšně spolupracuje se společností LINET a Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče. Podílela se na zajištění provozu a údržby babyboxů, jejichž instalaci v minulých letech podpořila. Nově se Nadace zapojila do pomoci organizacím hendikepovaných sportovců.

Dlouhodobě Nadace spolupracuje i s domovy pro seniory, školami pro hendikepované děti, ústavy sociální péče či léčebnami dlouhodobě nemocných. Podporuje zaměstnance Komerční banky nebo jejich rodinné příslušníky, kteří se potýkají s tíživými životními problémy.

„Tyto dary by Nadace neposkytla bez finanční a lidské pomoci Komerční banky, jejích zaměstnanců a obchodních partnerů. Těm všem patří velký dík za jejich přispění ke zlepšení těžké životní situace obdarovaných i institucí, které se o ně starají.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Nadace se významně podílí na realizaci projektů společenské odpovědnosti Komerční banky. Patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun.

Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách Nadace.

nadace kb jistota podporila v roce 2012 pres padesat projektu