Nadace KB Jistota podpořila hendikepované atlety

Nadace Komerční banky Jistota věnovala 215 000 korun občanskému sdružení Atletika vozíčkářů na podporu rozvoje sportovních aktivit tělesně postižených sportovců.

17. 1. 2014 10:00
Témata

Dar převzala předsedkyně sdružení Eva Kacanů z rukou Kateřiny Šušákové, členky správní rady Nadace KB Jistota.

„Podporujeme tělesně postižené sportovce již několik let, protože obdivujeme jejich sílu a nasazení, s jakým se snaží překonat životní překážky. Myslím, že jsou vzorem nám všem.“

Kateřina Šušáková, členka správní rady Nadace KB Jistota

Sdružení Atletika vozíčkářů bylo založeno v roce 2005. Pořádá domácí soutěže pro vozíčkáře a také zajišťuje přípravu a činnost reprezentačního týmu.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru