• Vše o KB
  • Novinky
  • Doprovázíme mladé lidi při jejich odchodu z dětského domova

Doprovázíme mladé lidi při jejich odchodu z dětského domova

V srpnu tohoto roku Nadace vyhlásila grantovou výzvu Doprovázení, jejímž cílem bylo oslovit neziskové organizace, které pomáhají mladým lidem z dětských domovů na cestě do samostatného života.

25. 11. 2015 10:00
Témata

Dříve v červnu totiž vyplynulo z Nadací financovaného výzkumu, že mladí lidé z dětských domovů selhávají při osamostatňování se a nejpalčivější problémy, které řeší, jsou bydlení, finanční gramotnost, práce a orientace v institucích. V důsledku toho se tito lidé často ocitají bez domova a financí. Více o výzkumu se dočtete zde.

Jelikož tento problém zatím není systematicky řešen na úrovni příslušných ministerstev, rozhodla se Nadace alokovat pro každý rok min. 500 000 Kč právě pro ty neziskové organizace, které se snaží mladé lidi z dětských domovů na přechod do samostatného života připravit.

Nadace obdržela celkem 16 žádostí, z nichž po osobním setkání ve druhém kole výběrového řízení vybrala 3 organizace, kterým se rozhodla v pilotním kole programu Doprovázení příspěvek poskytnout. Celkovou částku nakonec Nadace navýšila na více než 800 tisíc Kč.

Podpořeny byly tyto projekty

  1. „Zkus to sám už teď“ projekt Slezské diakonie pro Dům na půli cesty Timotei (353 000 Kč)
  2. „Spolu o krok dále“ projekt Letního domu, z.ú. (250 000 Kč)
  3. „Na cestě do života“ projekt Centra Don Bosco (200 000 Kč)

Všechny organizace budou v rámci projektu pracovat s cílovou skupinou mladých lidí před odchodem z dětského domova a prostřednictvím individuálního a pravidelného doprovázení budou jednotlivce připravovat na situace, se kterými se budou nuceni v nejbližší době vyrovnávat.

Letní dům z.ú.

Letní dům od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Centrum Don Bosco

Centrum Don Bosco pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy řešit životní situace a uspokojivě se začlenit do samostatného života. Tomuto programu předchází Kurzy přípravy na život, které realizují s mladými lidmi ještě před odchodem, a jejichž cílem je navázat vztah důvěry se sociálním pracovníkem.

Slezská diakonie

Slezská diakonie je církevní organizací s historií od roku 1990 poskytující celkem 23 sociálních služeb. Dům na půli cesty Timotei si klade za cíl vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život. Timotei zajišťuje ubytování klientů, kontakt při hledání bydlení a zaměstnání a podporu při studiu i asistenci při jednání s úřady.

Dětské domovy